Önkéntes ágazat bemutatkozása

2011. az Önkéntesség Európai Éve volt, melybe a Magyarországi Református Egyház is bekapcsolódott különböző programokkal. Az MRE Zsinatának hat éves ciklustervében prioritást kapott az önkéntesség elterjesztése. A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) is úgy gondolja, hogy az önkéntes szolgálati lehetőségek bővítése és népszerűsítése egyházunk és gyülekezeteink közösségépítésének fontos eszközei.

Az MRE Zsinatának 2009-2014 közötti munkaterve a XIII. ciklusában többek között az önkéntes szolgálat fejlesztése, feltételei biztosításáról 2009. november 19-i ülésén a következő módon határorozott: Egyházunkban nagy hagyományai vannak az Isten iránti hálából fakadó, belső indíttatású önkéntes szolgálatnak, és a jövőben fontos, hogy közösségeinknek erre a kincsére és erejére tudatosabban figyeljünk. Fontos, hogy a szolgálat örömét és felelősségét minél többen magukénak érezzék, vállaljanak feladatot a közösségért. Az önkéntes szolgálat ethoszának megerősítéséért az egyháznak biztosítania kell a megfelelő feltételeket, hogy akit Isten belsőleg indít, külső elhívást is kapjon a szolgálatra (megszólítás, megbecsülés, az önkéntesség pénzügyi feltételeinek biztosítása).

Az MRSZ megalakulása óta számos esetben mobilizált önkénteseket, egyik programja sem lett volna eredményes, ha nem képes jelentős számú önkéntest toborozni. Az önkéntesek mobilizálásának néhány kezdeményezése külön projektté szélesedett. Időszerűnek tűnt, hogy a fenti programok, továbbá a közegyházban élő más, önkénteseket mozgósító programok (pl. Önkéntes Diakóniai Év) egy koordinációs ernyő alatt fussanak össze, így az MRSZ 2011. szeptember 1-vel elindította az önkéntes mobilizációs munkaág megszervezését.

Az önkéntes-mobilizáció szolgálatai

Pályázatok kiírása

Az MRE Szeretetszolgálati Iroda és a Magyar Református Szeretetszolgálat minden évben kiír egy pályázatot, mellyel adott témán belül jól működő gyakorlatok összegyűjtését tűzi ki célul. 2010-ben a gyülekezeti önkéntes modellek összegyűjtését kezdeményeztük „Jól működő önkéntes gyakorlatok gyülekezetünkben” címmel. A beérkezett 30 pályázat legjobbjaiból kiadvány is készült. 2011. év végén „Becsüld meg…” címmel hirdettünk pályázatot, ezúttal a jó modellek összegyűjtése az idősgondozás területére irányult. 2012 novemberében pedig „Jól működő gyakorlatok, megvalósult projektek gyülekezetek akadálymentesítésében” címmel vártuk a jó gyakorlatokat.

Konferenciák

Fontosnak tartjuk, hogy a szolgálatot végzők egymás hite által megerősödjenek, a gyülekezetek pedig hasznos tapasztalatokat szerezhessenek saját szolgálatuk építésére, erősítésére. Ennek jegyében, a pályázatokra építve konferenciát is szervez az önkéntes-mobilizáció minden évben. 2011 januárjában El(ő)hívás címmel közel 120 résztvevő gondolkodott együtt és cserélt tapasztalatot Berekfürdőn az önkéntes modellekről és gyakorlatokról, csatlakozva az „Önkéntesség európai évéhez”. 2012 márciusában „Becsüld meg…” címmel az idős testvérek segítése témakörben szerveződtek az előadások, műhelyek, szekciók, hiszen 2012. „Az aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás európai éve” volt. 2013-ban pedig a gyülekezetek akadálymentesítése a konferencia témája, mely a KÜSZÖB címet kapta.

Önkéntes fórum

Évente kétszer közös gondolkodásra, beszélgetésre hívjuk azon irodák, intézmények, alapítványok, egyesületek, szervezetek vezetőit, munkatársait, akik a Református Egyházon belül önkéntesekkel foglalkoznak, vagy a jövőben szeretnének önkéntesekkel dolgozni. Törekvésünk, hogy kialakuljanak és megerősödjenek az együttműködési rendszerek a témában. A tanácskozás keretében szó van az egyházban folyó önkéntes munkával kapcsolatos programok és tervek alakulásáról. Fórumbeszélgetésre invitáljuk a megjelenteket, hogy közös érdekeinknek megfelelően tudjuk alakítani az önkéntes munka koordinációját és működését egyházunkon belül.

Szeretethíd – Kárpát-medencei református önkéntes napok

A Szeretethíd két napján, minden évben, májusban a társadalmi felelősségvállalás jegyében a Kárpát-medence minden területén munkálkodnak kisebb-nagyobb csoportjaink szociális, fejlesztési vagy ökológiai területen, valódi segítséget nyújtva ezzel településeknek, intézményeknek, gyülekezeteknek. A kezdeményezésbe 2009. óta bekapcsolódott sok idős és fiatal, gyermek és felnőtt, egészséges és fogyatékkal élő testvér. A generációk közötti összefogás, a közös szolgálat, református egységünk kifejezése és a világ felé való bizonyságtétel fontos értékei és céljai a programnak. 2012 májusában, a Kárpát-medencei önkéntes napokon több mint 11.000 önkéntes mozdult meg azért, hogy segítsen a környezetében élőkön.

Bővebb információ és aktualitások a Szeretethíd menüpont alatt találhatók.

Önkéntes műhely megbeszélései

Az önkéntes-műhelycsoport 2010 végén alakult meg, és azóta az önkéntességgel kapcsolatos programok, projektek előkészületében, lebonyolításában, szervezésében vesz részt. Találkozóinkat 1-2 havi rendszerességgel tartjuk. A műhelynek 10-12 állandó tagja van, de nyitottak vagyunk a további bekapcsolódni vágyók irányába.

2010 óta kéthetente küldünk ki hírlevelet az önkéntességgel kapcsolatos aktualitásokkal, mely közel 2000 emberhez jut el.

Önkéntes képviselői háló

A Magyar Református Szeretetszolgálat rendkívül fontosnak tartja a gyülekezeteinkkel való szoros kapcsolat kialakítását. 2010-ben kezdtük meg a gyülekezeti önkéntes képviselői háló kiépítését. Célunk, hogy minden gyülekezetben legyen egy képviselőnk, aki kapcsolatban van az MRSZ-szel, aki helyi szinten hirdeti programjainkat, segít azok megszervezésében, önkénteseket toboroz, közreműködik adománygyűjtéseinkben. A toborzás folyamatos, évente kétszer találkozunk képviselőinkkel.

MRSZ programok

Az év során Szeretetszolgálatunknak folyamatosan vannak olyan akciói, kampányai, rendezvényei, melyeknél önkéntesek segítségét kérjük. Mind a budapesti, mind a debreceni irodának van egy növekvő számú állandó önkéntes köre, akikre mindig számíthatunk. Néhány példa a feladatokból, melyeket önkéntesek segítségével végezünk: gyerekek táboroztatása, borítékolás, postázás, adománygyűjtés, zsemlekenés hajléktalanok számára, különböző rendezvényeken megjelenés pl. Debreceni Virágkarnevál, Balaton Net. Több nagyobb projektünk koordinálását is megbízható önkéntesekre bíztuk pl. Nyilas Misi pakk, Nyilas Misi ösztöndíjprogram.

Önkéntes Diakóniai Év (ÖDÉ) Programiroda

A Programiroda szolgálatának célja hosszú távú önkéntes szolgálat lehetőségét felmutatni fiatal felnőtteknek (18-30), akik Istennek és felebarátjaiknak szeretnének szolgálni. Az önkéntes diakóniai év minden évben szeptemberben kezdődik, így 65 magyar fiatal kezdte meg 2012 őszén a szolgálatot számos európai országban. Ezen túl október folyamán küldött az iroda hátrányos helyzetű fiatalokat rövidtávú önkéntes szolgálatra. A Fiatalok Lendületben (EVS) program keretében, a 2012. május 1-én benyújtott pályázattal 35 millió forintot nyert az ÖDÉ, így 2012 őszétől 20 önkéntest fogad, akik szeptemberben érkeztek meg Magyarországra. A fiatalok Erdélyből, Kárpátaljáról, Németországból, Hollandiából, Franciaországból és Olaszországból érkeztek.

Az önkénteseknek az iroda több képzést ill. szemináriumot tart szolgálati évük során. Az ÖDÉ munkatársai számtalan konferencián, kiállításon jelennek meg szakértőként, bemutató szervezetként.

Bővebb információ a szolgálatról: ITT.

50 órás iskolai közösségi szolgálat

Az 50 órás közösségi szolgálat – mely 2016-tól az érettségi előfeltétele lesz a középiskolások számára – lebonyolításában is segítséget szeretnénk nyújtani oktatási és szociális intézményeink részére. Erről bővebben az 50 órás iskolai közösségi szolgálat címszó alatt olvashatnak, a ’Hasznos’ menüpontban.

Nyári önkéntes lehetőség

Minden tavasszal meghirdetjük fiataloknak azt a programot, aminek keretében nyáron egy-két hetet, esetleg hosszabb időt is eltölthetnek valamelyik intézményünkben. Idősek vagy fogyatékkal élők otthonában, az ország számos pontján volt lehetőség arra, hogy néhány hétig segítsék az ottani munkát, megismerkedjenek a lakókkal, a szolgálati lehetőségekkel, új élményeket és tapasztalatokat szerezzenek, miközben valódi segítséget nyújthatnak szolgálatukkal.

Képzések

A Református Diakóniai Felnőttképzési Intézménnyel (REDIFI) közösen többféle képzést tervezünk az önkéntesség témakörében, melyeknek tematikája és pontos célközönsége még formálódik.

Önkéntes koordinátori képzést tartunk a Szeretethíd önkéntes koordinátorainak minden évben, tavaly pedig lelkigondozói képzés kezdődött a katasztrófahelyzetekre specializálódva, melynek a jövőben folytatása lesz.

Lehetséges képzések: Mit jelent az önkéntesség? (általános, szemléletformáló képzés) A REDIFI-nél már folyó képzéseket is ajánljuk önkénteseink figyelmébe. ITT

Kapcsolatok kialakítása

Folyamatosan megjelenünk civil rendezvényeken, önkéntes fórumokon, igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani és együttműködni civil szervezetekkel, alapítványokkal és állami szervekkel, önkormányzatokkal egyaránt.

Aktuálisan futó projektek
Tovább az összes projekthez »
Jelentkezés hírlevélre

Jelentkezz hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess az aktualitásokról!

Közösség
Partnereink